لینک های دسترسی

ناتو ادامه ماموریت خودرا درافغانستان مورد بحث قرار داد


نشست کشور های عضو ناتو در بروکسل

نشست کشور های عضو ناتو در بروکسل

وزرای دفاع کشور های عضو ناتو و کشورهای که در جمع نیرو های آیساف در افغانستان فعالیت دارند، امروز با نمایندگان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا، نشست دو روزه یی در مقر سازمان ناتو واقع در شهر بروکسیل دایر کرده اند. درین نشست، قرار است بر چگونگی ادامۀ ماموریت ناتو در افغانستان، و همچنان قابلیت های عمومی سازمان ناتو بحث صورت گیرد.
XS
SM
MD
LG