لینک های دسترسی

تلویزیون

گردهمایی نقش زنان از دیدگاه شهید مسعود


از دوازدهمین سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود رهبر جهاد و مقاومت افغانستان ، وهفته شهید طی یک گردهمایی بزرگ ، تحت عنوان نقش زنان از دیدگاه مسعود تجلیل به عمل آمد.

XS
SM
MD
LG