لینک های دسترسی

فهرست اعضای ستره محکمه و کابينۀ جديد افغانستان


اعلامیهء مطبوعاتی

چهار شنبه 2 حمل 1385 برابر با 22 مارچ 2006 میلادی رئیس جمهور حامدکرزی کابینه جدید و اعضای ستره محکمه را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد.

کابل ، ارگ ریاست جمهوری: به تاسی از حکم فقره 11 ماده شصت و چهارم و مواد 71، 72 و فقره دوم ماده 161 قانون اساسی جمهوری افغانستان ، رئیس جمهوری افغانستان بعد از غور کابینه جدید و همچنان اعضای ستره محکمه را به اساس فقره 12 ماده 64 و مواد 117 و 118 و فقره 2 ماده 161 قانون اساسی تعیین و جهت تایید به ولسی جرگه جمهوری افغانستان ، معرفی نمود.

لست اعضای ستره محکمه قرار ذیل است:

نشر از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

XS
SM
MD
LG