لینک های دسترسی

توسعۀ ورزش های رزمی در افغانستان


توسعۀ ورزش های رزمی در افغانستان

توسعۀ ورزش های رزمی در افغانستان

مانند جوانان ديگر كشور های جهان جوانان افغان نيز به وضعیت صحی و فزیکی بدن شان توجه دارند و اکنون در افغانستان از ورزش های مثل كركت اغاز تا وزنه برداری و ورزش های رزمی و فوتبال علاقه مندان زيادی دارد.

XS
SM
MD
LG