لینک های دسترسی

بازار میوه خشک شهر مزارشریف


بازار میوه خشک شهر مزارشریف

بازار میوه خشک شهر مزارشریف

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده، «USAID» به همکاری موسسۀ «آیدیا نیو» جهت بهبود و معیاری شدن تجارت میوه خشک، با بازار میوه خشک شهر مزارشریف همکاری مینماید.

گزارش ویدیویی نعیم اتل را ببینید.

XS
SM
MD
LG