لینک های دسترسی

اهمیت اقتصادی عبور پایپ لاین گاز ترکمنستان از افغانستان


اهمیت اقتصادی عبور پایپ لاین گاز ترکمنستان از افغانستان

اهمیت اقتصادی عبور پایپ لاین گاز ترکمنستان از افغانستان

وزارت های خارجه و معادن افغانستان امضای قرارداد میان کشورهای افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند را برای رشد اقتصادی آن کشور حیاتی عنوان میکنند.

این قرارداد جهت تمدید پایپ لاین انتقال گاز در عشق آباد ترکمنستان صورت گرفت. وحید الله شهرانی و زلمی رسول، وزرای معادن و خارجۀ افغانستان گفتند که این پروژه برای صد ها هزار افغان کار ایجاد مینماید و باعث ایجاد پروژه های زیادی دیگر نیز خواهد شد.

آقای شهرانی و وزیر خارجۀ افغانستان گفتند که طول این پایپ لین یک هزار ششصد و هفتاد و پنج کیلومتر است که هفت صد و سی و پنج کیلو متر آن از خاک افغانستان میگذرد.

تأمین امنیت آن نیز بدوش حکومت افغانستان خواهد بود.

XS
SM
MD
LG