لینک های دسترسی

توقع یا فشار، توافق یا مجبوریت.. مراسم تحلیف چه زمانی خواهد بود؟


مصاحبۀ اختصاصی تلویزیون آشنا با دو ستاد انتخاباتی پیشتاز

مصاحبۀ اختصاصی تلویزیون آشنا با دو ستاد انتخاباتی پیشتاز

روند ابطال آرا امروز شروع شد و تا هشت روز دیگر، مراسم تحلیف ریاست جمهوری در افغانستان باید به جا شده و این کشور رئیس جمهور تازه داشته باشد. این توقع یا فشار از سوی رئیس جمهور کرزی، کمیسیون های مستقل انتخابات و جامعۀ بین المللی است؟ آیا دو کاندید آمادۀ پذیرش نتایج نهایی تفتیش آرا استند، و آیا دو کاندید بر سر ایجاد یک حکومت وحدت ملی و نهایی سازی مسؤولیت ها و صلاحیت های افراد دخیل در یک حکومت وحدت ملی توافق کرده اند؟

پاسخ این همه پرسش ها را در مصاحبۀ اختصاصی تلویزیون آشنا با دو ستاد انتخاباتی پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری در این جا بشنوید:

XS
SM
MD
LG