لینک های دسترسی

ادامه تظاهرات در مصر


ادامه تظاهرات در مصر

ادامه تظاهرات در مصر

بروز پنجشنبه در حالیکه مظاهرات ضد حکومت در مصر جریان دارد، تدابیر امنیتی شدیدی در سراسر کشور بمشاهده رسیده و پولیس ضد تظاهرات در جاده های قاهره گزمه مینمودند.

اغتشاشات دو روز اخیر، سرخط تمام روزنامه های مصری بوده و تاثیرات اقتصادی این تظاهرات را میتوان احساس نمود.

اسهام عمده مصر تقریباً ۱۰ در صد نزول نموده و به پائین ترین حد خود طی دو سال اخیر رسید.

و اما صفحات اجتماعی انترنت خواهان راه پیمایی عظیم عامه بروز جمعه گردیده اند.

تظاهرات دو روز اخیر به تصادمات با قوای امنیتی منجر گردیده و طی آن حداقل شش نفر کشته شده و تعداد بیشتری زخمی گردیدند.

گفته میشود تا به حال حداقل ۹۰۰ نفر توقیف شده اند.

در عین حال، محمد البرادعی، طرفدار اصلاحات در مصر و برندۀ جایزۀ صلح نوبل هم بروز پنجشنبه دوباره به کشورش بر میگردد تا در مظاهرات ضد حکومت سهم بگیرد.

شبان محمد یکی از ساکنین قاهره گفت: « هر ملتی یک قیام دارد، مردم دیگر خسته شده اند، قیم روز بروز افزایش مییابد و مردم قادر به خرید مواد خوراکی خود نمیباشند.»

تنش ها بین مسلمانان و مسیحیان مصری هم بیشتر شده است و ناکامی مبارک در اعلام اینکه آیا در انتخابات امسال برای یک دور دیگر شش ساله خود را کاندید میکند و یا خیر به عمیق تر شدن این بحران افزوده است.

XS
SM
MD
LG