لینک های دسترسی

تلویزیون

در ولسوالی سنگین چه میگذرد؟


میرزا خان رحیمی والی هلمند و صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان امروز خبر سقوط ولسوالی سنگین را رد کرده اما بیان داشتند که جنگ شدید برای دفاع از آن جریان دارد و عساکر تازه نفس به محل اعزام شده اند.

XS
SM
MD
LG