لینک های دسترسی

مدرسه در هند تحمل مذهبی را ترویج میکند


مدرسه در هند تحمل مذهبی را ترویج میکند

مدرسه در هند تحمل مذهبی را ترویج میکند

برخی مدارس را در افغانستان و پاکستان متهم به بنیادگرایی مینمایند ولی در ایالت غربی بنگال در کشور هند یک مدرسه جدید ایجاد گردیده است که ارزش ها و تحمل مذهبی را ترویج میکند.

XS
SM
MD
LG