لینک های دسترسی

سیاست در ایران


سیاست در ایران

سیاست در ایران

آشوب سیاسی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران را احاطه کرده است، سوالات در مورد ثبات سیستم سیاسی آن کشور را برانگیخته است، و اینکه آیا ممکن است این کار، راه را برای جنبش اعتراض آمیز در آن کشور باز نماید یا خیر.

XS
SM
MD
LG