لینک های دسترسی

دیدار رئیس جمهور کرزی با نمایندگان مجلس ایتالیا


دیدار رئیس جمهور کرزی با نمایندگان مجلس ایتالیا

دیدار رئیس جمهور کرزی با نمایندگان مجلس ایتالیا

رئیس مجلسی نمایندگان پارلمان ایتالیا از امضای سند ستراتیژیک میان افغانستان و کشور ابراز خرسندی کرده گفته است که بر اساس این سند ستراتیژیک، ایتالیا خواهد توانست نقش و کمک های خود را بعد از سال 2014 نیز با افغانستان ادامه دهد.

مجلس نمایندگان ایتالیا باور دارد که امضای سند ستراتیژیک میان ایتالیا و افغانستان به نفع هر دو کشور خواهد بود. وی در گسترش روابط میان ایتالیا و افغانستان تاکید کرده افزود در سفر اخیرش به افغانستان شاهد انکشاف و پیشرفت های زیادی در آنکشور بوده است.

قرار است رئیس جمهور در سه روز آینده توافقنامه های روابط ستراتیژیک با فرانسه و بریتانیا را هم امضا کند.

XS
SM
MD
LG