لینک های دسترسی

کشته شدن سه تندرو در کشمیر


کشته شدن سه تندرو در کشمیر

کشته شدن سه تندرو در کشمیر

پولیس کشمیر میگوید، درگیری مسلحانه در یک بازار مزدحم منتج به مرگ یک افسر پولیس و سه تندرو مظنون گردید.

پولیس میگوید، تندروان به روز دوشنبه بر یک گزمۀ پولیس در ولسوالی " قمرواری " ، سرینگر گلوله باری نمودند.

مقامات میگویند، پولیس درمحل واقعه یک پوستۀ امنیتی را ایجاد نموده است. احساسات ضد هند در منطقۀ مورد منازعۀ اکثریت مسلمان تزیید یافته است.

پاکستان و هند روی کنترول کشمیر، دو بار باهم جنگیده اند.

XS
SM
MD
LG