لینک های دسترسی

ارسال ماهوارۀ گرانبهای هواشناسی به فضأ


ارسال ماهوارۀ گرانبهای هواشناسی به فضأ

ارسال ماهوارۀ گرانبهای هواشناسی به فضأ

ادارۀ تحقیقات فضایی ایالات متحده یا "ناسا" یک ماهوارۀ مختص به مطالعات جوی و هواشناسی را که ارزش آن به یک و نیم میلیارد دالر میرسد، به مدار پرتاب نموده است.

هدف از ارسال این ماهواره، بهبود پیشبینی آب و هوا و نظارت تغییرات طولانی مدت اقلیمی خوانده شده است.

این ماهواره که دو تـُن وزن داشته و بزرگی آن به اندازۀ یک بس می باشد، ذریعۀ راکت Delta-2 به ارتفاع هشتصد کیلومتر از سطح زمین پرتاب گردید و انتظار میرود برای مدت پنج سال، روزانه ده ها مرتبه به دور کرۀ زمین بچرخد.

XS
SM
MD
LG