لینک های دسترسی

آغاز صادرات نفت سودان جنوبی به آسیا و اروپا


دستگاه استخراج تیل در سودان جنوبی

دستگاه استخراج تیل در سودان جنوبی

کشور جدید سودان جنوبی می گوید که از زمان جدا شدنش از سودان شمالی در سه ماه گذشته، بیست و دو ملیون بیرل نفت خام را صادر کرده است.

وزارت نفت و معادن آن کشور گفته است که ارزش این صادرات به بیشتر از دو اعشاریه یک ملیارد دالر می رسد.

یک اعلامیه یی که درهمین رابطه ازسوی وزارت نفت و معادن سودان جنوبی به نشر رسیده آمده است که نفت با استفاده از تسهیلات سودانی های شمال به خریداران در کشورهای آسیا و اروپا فرستاده شده است.

جنوب سودان که استقلال خود را به تاریخ نهم جولای به دست آورد، هفتاد و پنج درصد از مناطق نفت خیز سودان را درکنترول خود دارد.

XS
SM
MD
LG