لینک های دسترسی

سفر صدراعظم برتانیه به پاکستان


سفر صدراعظم برتانیه به پاکستان

سفر صدراعظم برتانیه به پاکستان

دیوید کمیرون صدراعظم برتانیه برای نخستین بار پس از احراز کرسی صدارت به پاکستان سفر کرده و میخواهد روابط لندن و اسلام آباد را بهبود بخشد.

آقای کمیرون روز سه شنبه به اسلام آباد مواصلت نمود و با آصف علی زرداری رئیس جمهور و یوسف رضأ گیلانی صدراعظم پاکستان ملاقات نماید. همچنان انتظار میرود که وی سخنرانی یی را در مورد فایق آمدن بر مشکلات موجوده ایراد نموده و از هردو کشور، برتانیه و پاکستان بخواهد تا سؤتفاهمات سابقه را از بین ببرند.

XS
SM
MD
LG