لینک های دسترسی

راه های جلوگیری از بیماری های موسم سرما


استفاده از ماسک می تواند مانع انتقال بیماری های ویروسی به یکدیگر شود.

استفاده از ماسک می تواند مانع انتقال بیماری های ویروسی به یکدیگر شود.

موسم سرما و تغیر هوا با بیماری های زیادی همراه است و بیشتر امراضِ را که در موسم گرما یا وجود ندارد و یا هم شدت آن زیاد نمی باشد، باعث شده و سیر و اعراض آن را افزایش می دهد.

داکتر کریم الله څرگند، متخصص بیماری های داخله می گوید، تلاش شود تا حفظ الصحه فردی رعایت شده و از گرم کردن بیش از حد اتاق های خواب در فصل زمستان جلوگیری به عمل آید.

آقای څرگند در برنامۀ صحی گفت و شنود خبری رادیوآشنا تاکید کرد که برای عدم ابتلا به بیماری های مانند ریزش و زکام تلاش گردد تا با استفادۀ بیشتر از میوه و آب گرم، مقاومت و معافیت بدن بلند برده شود تا از تاسس و سیر شدید بیماری های موسمی در بدن به ویژه اطفال جلوگیری شود.

XS
SM
MD
LG