لینک های دسترسی

حملات هوایی پاکستان بر تندروان مظنون


حملات هوایی پاکستان بر تندروان مظنون

طیاره های جنگی پاکستان بر مواضع تندروان در مناطق قبائلی در امتداد سرحد افغانستان حمله نموده، حد اقل ۱۷ تندرو مظنون را هلاک ساخته است.

جاوید خان سخنگوی حکومت محلی به روز سه شنبه گفت حملات در منطقۀ اورکزی صورت گرفت. او علاوه کرد که حد اقل شش تندرو در نتیجۀ حملات مجروح شده است.

تثبیت ارقام و معلومات به شکل مستقل صورت گرفته نمیتواند زیرا خبرنگاران در آن منطقه رفته نمیتوانند.

حملات هوایی تازه ترین تلاش حکومت پاکستان است تا تندروان طالب و القاعده را از مناطق قبائلی بیرون سازند.

XS
SM
MD
LG