لینک های دسترسی

تعیین نماینده سرمنشی ملل متحد برای افغانستان


تعیین نماینده سرمنشی ملل متحد برای افغانستان

بان کی مون سرمنشی ملل متحد به روز چهارشنبه، یک دیپلومات سلواکی به نام یان کوبیش را منحیث نمایندۀ جدید خود در أمور افغانستان، معرفی نمود.

یان کوبیش پس از تأریخ دهم جدی سال روان، با ختم دورۀ کاری ستفن دیمستورا، نمایندۀ فعلی ملل متحد، جانشین وی خواهد شد.

یان کوبیش تحصیلات عالی اش را در مسکو به پایان رسانیده و قبل از این، ریاست کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا را برعهده داشت.

ماموریت نماینده گی خاص ملل متحد برای افغانستان همه ساله تمدید می شود.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در بیشتر از بیست ولایت افغانستان نمایندگی دارد که در جهت مسایل بازسازی، حکومتداری و برنامه های آموزشی با حکومت و ادارات غیر دولتی افغانستان همکاری می کند.

XS
SM
MD
LG