لینک های دسترسی

تجلیل از 'هفته جهانی متشبثین' در کابل


تجلیل از 'هفته جهانی متشبثین' در کابل

'هفته جهانی متشبثین' که از سال ۲۰۰۸ تا حال در ۱۱۵ کشور دنیا وسعت پیدا کرده همه ساله در ممالک مختلف تجلیل میگردد طی محفلی در هوتل سرینا کابل برگزارشد.

در این محفل تجلیل از "هفته جهانی متشبثین"، که در حقیقت یک بزرگذاشت از نوآوریها و اشخاصی است و زمینه اشتغال را برای مردم فراهم میکنند، استادان فاکولته اقتصاد و آگاهان امور اقتصادی پیرامون نقش تشبث و نوآوری ها و ابتکار در رشد اقتصادی یک مملکت صحبت نمودند.

استادان فاکولته اقتصاد به محصلان اطمینان دادند که در افغانستان برای هرنوع تولیدات به خصوص زراعتی، معدنی و مواد خام وجود دارد و فقط به ابتکار و خلاقیت نیاز است که مملکت به سوی رشد و انکشاف اقتصادی گام بردارد.

استاد سیف الدین سیحون، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، ضمن یادآوری از پیشرفتهای ده ساله اخیرکشور آن را شکننده توصیف نموده گفت به خاطر این که در یک مملکت توسعه پایدار باشد باید به عامل اصلی توجه بیشتر صورت بگیرد که همانا تقویت دانشگاهها باشد. او گفت ولی در کشورشان کار برعکس صورت میگیرد.

آقای سیحون، پالیسی حکومت کنونی را نادرست خوانده افزود که با وجود کمکهای جهانی ، در بخش تحصیلات عالی بسیار کم توجه شده است. اگر قرار باشد که توسعه پایدار باشد باید به بزرگترین عامل که همانا عامل انسانی توسعه است توجه کرد وباید تقویه دانشگاهها صورت بگیرد.

استاد هدایت الله حنفی، استاد فاکولته اقتصاد، روی مشکلات و چالشها در عرصه تجارت در افغانستان گفتگو نموده ضمناً برشماری عوامل بازدارندۀ چون قوانین کهنه و دست وپاگیر، نصاب تعلیمی قدیم در دانشگاهها، عدم توجه به سیاست کدری از سوی حکومت، نبود مراکز تبادلۀ اسعار در سطح مملکت و فقدان معیار را هم از جمله مشکلات خواند.

او همچنین گفت که مشکل بسیار بزرگ تجار اینست که آنان محصولات داخلی را نمی توانند مطابق به معیارهای خارج صادر نمایند. به گفته او اصلا ستندرد سازی وظیفه دولت است.

محصلان فاکولته اقتصاد که مخاطبان اصلی این گردهمایی بودند در مورد برگزاری اینگونه نشستها نظرات متقاوت داشتند.

محمد یوسف ایرج، محصل سال چهارم فاکولته اقتصاد به این باور است مسایل که مطرح گردید بسیار ساده و غیرضروری بوده باید در همچو محافل مسایل عمده و حداقل مقاله های تحقیقاتی ارایه گردد تا محصلان از آن استفاده اعظمی نمایند.

برشنا سعید، محصل سال چهارم فاکولته اقتصاد، برعکس، سازماندهی اینگونه محافل را برای محصلان مفید ارزیابی نموده گفت که برگزاری چنین محافل برای محصلان افغانستان بسیار بسیار مفید است چراکه اینها می توانند زمینه ارتباطات را با بیرون کشور وهمچنان بین محصلان پوهنتونهای مختلف کشور برقرارسازند.

اما سازماندهنده گان این گردهمایی که به بهانه هفته جهانی متشبیثین این فرصت تبادله معلومات وتجارت را میان محصلان و تاجران جوان افغان فراهم کرده اند به این باور اند که "هفته جهانی متشبثین" سبب میشود که مردم در جریان آن در نقاط مختلف از طریق فعالیت های محلی، ملی و جهانی توانمندیهای خود را تبارز بدهد.

XS
SM
MD
LG