لینک های دسترسی

پایان کار نشست برلین "افغانستان، چالش ها و فرصت ها پس از سال 2014"


پایان کار نشست برلین "افغانستان، چالش ها و فرصت ها پس از سال 2014"

جبهه ملی افغانستان با صدور اعلامیۀ مشرکت از پایان اجلاس دو روزه در شهر برلین، آلمان با عنوان"افغانستان؛ چالشها و فرصت ها پس از سال 2014" خبر داد.

شماری از رهبران احزاب سیاسی افغانستان در این نشست از نظام ریاستی در افغانستان انتقاد کرده و سیستم متمرکز قدرت در کشور را مایۀ بروز فساد گسترده، ایجاد فاصله بین مردم و حکومت و کندی روند انکشاف اقتصادی، سوء استفاده از قدرت و ضعف حاکمیت قانون دانسته اند.

اشتراک کنندگان اجلاس نظام پارلمانی را بر نظام سیاسی فعلی ترجیح داده اند.

اعلامیه همچنین حاکی است که روند جاری مذاکرات با طالبان ناقص است و افغان های مخالف بینش طالبانی در آن حضور ندارند و فداکاری ها، قربانی ها و نگرانی مشروع آن افغان هایی نادیده گرفته می شود که با بر انداختن رژیم طالبان به رنج و عذاب مردم افغانستان پایان داده اند.

بازنگری برخی مواد قانون اساسی که با تنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان مطابقت داشته باشد یکی دیگر از موارد بحث در این نشست بود.

احمد ضیأ مسعود، رئیس جبهه ملی افغانستان، جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان اشتراک کنندگان این اجلاس بودند.

در اعلامیه همچنان آمده است که اشتراک کنندگان این نشست از ماموریت نیرو های ایتلاف بین المللی در افغانستان حمایت کرده اند.

اما حکومت افغانستان که همواره به نظام ریاستی در آن کشور تاکید می کند، می گوید روند مذاکره با طالبان مسلح به صلح دایمی در این کشور منجر می شود و می تواند زمینه های تفاهم ملی را پس از ده سال جنگ فراهم بسازد.

XS
SM
MD
LG