لینک های دسترسی

Breaking News

اطفال کارگر در سرحد تورخم با پاکستان

صدها کودک در شهرک سرحدی تورخم مصروف کارهای شاقه هستند و ازدولت میخواهند تا زمینۀ تحصیل معارف را برایشان فراهم نماید.


ادامۀ مطلب

XS
SM
MD
LG