لینک های دسترسی

Breaking News

کشف چند اثر تاریخی و تحویل آن به ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان

به اثر کاوشگری های تیم باستانشناسی افغان – فرانسه تحت نظر پروفیسر زمریالی طرزی که از ده سال به این طرف کاوشگری های باستانشناسی را در بامیان انجام می دهند؛ آثارکشف شده ی طی سال روان این تیم؛ به ریاست اطلاعات وفرهنگ بامیان، جهت نگهداری تحویل داده شد.


ادامۀ مطلب

XS
SM
MD
LG