لینک های دسترسی

Breaking News

مرکز ارتوپیدی ننگرهار

مسؤولین مرکز ارتوپيدى ننگرهار که بیشتر از دو دهه فعالیت دارد ميگويند از زمان آغاز تا اکنون حدود دو هزار معيوب ومعلول را تداوى نموده اند وبه حدود هفده هزار تن ديگر اعضاى مصنوعى ساخته شده است.


XS
SM
MD
LG