لینک های دسترسی

نشریه بلومبرگ: مذاکره افغانستان با ایالات متحده روی حضور دائمی امریکا در افغانستان


نشریه بلومبرگ: مذاکره افغانستان با ایالات متحده روی حضور دائمی امریکا در افغانستان

نشریه بلومبرگ درشماره امروز(یکشنبه) نوشته است کرزی می گوید، افغانها مصروف گفتگو ها با امریکایان اند تا زمینه حضور دوام دار ایشان درافغانستان ممکن شود.

کرزی در گفتگوی اخیرش با شبکه تلویزیونی "سی ان ان" گفته است که حکومت افغانستان به مذاکراتش با مقامات امریکایی دوام داده است تا زمینه یک مشارکت دوامدار با امریکا فراهم شود.

کرزی در برنامه اختصاصی فرید ذکریا در "سی ان ان" گفته است که به اساس یک موافقه ای، امریکا به حضورش درافغانستان دوام داده و هم در تربیه و تجهیز اردوی ملی افغانستان ادامه خواهد داد.

بلومبرگ می نویسد، امریکا در نظر دارد در ختم سال ٢٠١۴ تمام ٩٨٠٠٠ عسکر خویش را مطابق به یک تقسیم اوقات مطروحه از افغانستان خارج نماید و تمام عملیات محاربوی قطعات امریکا را به قطعات اردوی افغانستان بسپارد.

نشریه می نویسد که به تازگی قوای امریکایی از عراق خارج شدند، گفته می شد بروز هجدهم دسمبر آخرین عسکر امریکایی خاک عراق را ترک گفت. اما امریکا در عراق یکی ازبزرگترین سفارت خویش را همراه با ١٥ هزار پرسونل و پنج هزار قراردادی کمپنی های خصوصي پشت سر می گزارد.

بلومبرگ از قول وزارت خارجه امریکا می نویسد که امریکا خود را آماده این مسئله می سازد که برای مدت طولانی درافغانستان حضور داشته باشد اما با انهم دراداره اوباما هنوزاین پالیسی به قوت خود باقی است که تا ختم سال ٢٠١۴ عساکر امریکایی ازافغانستان خارج خواهند شدواین این اداره این مطلب را نیز گوشزد کرده است که امریکا میل ندارد کدام پایگاه دایمی را درافغانستان تاسیس نماید.

بلومبرگ از قول کرزی می نویسد که می گوید که به هیچ وجه نمی خواهد هیچ کدام عسکر خارجی به خانه افغانها برای تلاشی یا دستگیری شخصی داخل گردد. وزارت خارجه امریکا درقفا گفته است که مسئولیت این کار به عهده عساکر افغان گزاشته خواهد شد. همچنان گفته می شود که جان الن قوماندان قوتهای امریکایی و ناتودرافغانستان خواهان تمدید حضور قوای امریکایی بعدا زختم سال ٢٠١۴ می باشد.

XS
SM
MD
LG