لینک های دسترسی

افزایش بردگی در جهان در پیوند با پدیده قاچاق انسان


افزایش بردگی در جهان در پیوند با پدیده قاچاق انسان

بیست و هفت ملیون نفر درجهان در وضع بردگی به سر می برند. قاچاق انسان درسراسر جهان ادامه دارد و از وسایل انترنتی برای اغفال مردم استفاده می شود.

طبق گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا شمار کشورهایی که بردگی درآنجا وجود دارد از سیزده کشور به بیست وسه کشور افزایش یافته است.

وزارت خارجه امریکا می گوید تلاش ها برای پیگیری قضایای قاچاق انسان قابل ملاحظه نیست.

XS
SM
MD
LG