لینک های دسترسی

Breaking News

جهش یک کتله از هالۀ خورشید و تأثیرات آن بر زمین


ادارۀ ملی تحقیقات فضایی ایالات متحده یا ناسا، تصویر جالبی را از فعالیت شدید گازات در سطح آفتاب به نشر سپرده است.

شعبۀ نظارت از قوۀ محرکۀ سطح آفتاب در ناسا تصاویری را اخذ کرده است که به گفتۀ دانشمندان، نشاندهندۀ جهش کتله یی از هالۀ خورشید است. این حادثه، بین روز های چهارشنبه و پنجشنبه به وقت امریکا، رخ داد.

جهش کتله یی از هالۀ خورشید که مخفف علمی آن CME می باشد، پدیدۀ است که که در سطح خارجی آفتاب رخ می دهد و در اثر آن حباب های گاز و مواد مقناطیسی، به طور ناگهانی و شدید آزاد می گردد.

این رویداد می تواند باعث پراگنده ساختن میلیارد ها تن از ذرات آفتاب در فضا گردد. گفته می شود که ذرات یاد شده تا سه روز دیگر به سطح کرۀ زمین نیز برسد.

دانشمندان همچنان گفته اند که ذرات یاد شده می تواند در برخی موارد، سیستم های الکترونیکی را در ماهواره ها و حتی در سطح زمین مختل گرداند.

تا حال روشن نیست که رویداد اخیر، بر زمین چگونه تأثیری برجا خواهد گذاشت.
XS
SM
MD
LG