لینک های دسترسی

انتخابات ریاست جمهوری ایران به روز جمعه برگزار میشود


تحلیلگران میگویند جانشین محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، مسئوول کشوری خواهد بود که به طور فزاینده ای در سطح منطقه و جهان در انزوا قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG