لینک های دسترسی

قاضی القضات مصر به حیث رهبر مؤقت حلف وفاداری یاد کرد


یک روز پس از اقدام نظامیان به برکناری محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مصر، عدلی منصور، قاضی القضات آنکشور به حیث رهبر موقت امروز حلف وفاداری یاد کرد. گفته میشود که رئیس جمهور پیشین، در قید نظامیان به سر میبرد.

XS
SM
MD
LG