لینک های دسترسی

نمایش فلم های تأریخی از سوی مؤسسۀ افغان فلم


برای نخستین بار طی برگزاری یک جشنواره در باغ بابر شهر کابل ، فلم های تاریخی آرشیف ملی از سوی مؤسسه افغان فلم به معرض نمایش قرار گرفت.

XS
SM
MD
LG