لینک های دسترسی

تعلیق مذاکرات روی معاهده امنیتی میان کابل و واشنگتن از جانب حکومت افغانستان


مذاکرات روی بخش امنیتی معاهده همکاری های استراتیژیک میان ایالات متحده و افغانستان هنوز هم در حال تعلیق است. این در حالیست که افغانستان اذهان میکند که ایالات متحده در آوردن صلح در افغانستان نقش مهمی را ایفا میکند ولی حکومت افغانستان بیان میدارد که باید خواسته های ان کشور قبل از بازگشت افغانستان به میز مذاکرات روی این معاهده مد نظر گرفته شود.

XS
SM
MD
LG