لینک های دسترسی

آغاز دور دوم نام نویسی برای انتخابات ریاست جمهوری


دور دوم نام نویسی برای انتخابات ریاست جمهوری در حالی آغاز گردید که عدم موجودیت امنیت در برخی مناطق نگران کننده خوانده شد.

XS
SM
MD
LG