لینک های دسترسی

گزارش تازۀ یوناما در افغانستان درمورد ارقام تلفات ملکی جنگ در افغانستان


درین گزارش گفته شده که طی شش ماه اول سال 2013 میلادی، میزان تلفات غیرنظامی نسبت به شش ماه اول سال گذشته، بیست و سه درصد افزایش یافته، و مسئول بیشترین بخش تلفات ملکی، مخالفان مسلح دولت میباشند. جورجیت گاگنون مسئول بخش حقوق بشر یوناما امروز ضمن ارایۀ این گزارش به رسانه ها گفت که از آغاز ماه جنوری تا پایان ماه جون امسال، بیش از یکهزار و سه صد فرد ملکی در افغانستان کشته شده و بیش از دوهزار و پنجصد تن در نتیجۀ انفجارها، حملات، و نبرد های رویاروی زخمی شده اند.

XS
SM
MD
LG