لینک های دسترسی

ادیان مختلف در ایالات متحدۀ امریکا


ایالات متحده از نگاه ادیان از جمله متنوع ترین کشورها به شمار می رود. یکی از اصول مهم دیموکراسی درین کشور، آزادی های مذهبی است. مسلمانان اقلیت کوچک مذهبی را در نفوس ایالات متحده تشکیل میدهند، ولی با آنهم ازین اصل دیموکراسی، بهره میبرند.

XS
SM
MD
LG