لینک های دسترسی

آغاز دوباره نارضایتی ها و مظاهرات در ترکیه


پولیس ترکیه به روز دو شنبه برای متفرق ساختن مظاهره کنند گان خشمگین از گاز اشک آور و پاشیدن آب استفاده کرد. خشم مظاهره کنندگان پس از آن اوج گرفت که دریافتند جاده که به محکمه (سلفری ) در نزدیکی استانبول منتهی می شود، توسط نیرو های امنیتی مسدود گردیده بود.

XS
SM
MD
LG