لینک های دسترسی

نشست با شاعر معاصر مهندس علی احمد فایز


مهندس علی احمد فایز میگوید شعر جوان افغانستان را نباید نادیده گرفت. وی به جوانانی که در بستر ناهموار نابسامانی های فراوان چشم به دنیا گشوده اند و درنامطلوب ترین شرایط به هنر و ادبیات رو آورده اند پیامی دارد و ان این که هرگز حس حسادت درین عرصه را بخود راه ندهند و دیگر اینکه در آثار بزرگان و متقدمین تشبث نموده مطالعات دقیق و پیگیر را پیش گیرند.

XS
SM
MD
LG