لینک های دسترسی

اولین مراسم فارغ التحصیلی از اکادمی تربیه معلمین مسلکی و تخنیکی کابل


۱۳۰ تن از دختران و پسران از اکادمی تربیه معلمین مسلکی و تخنیکی کابل سند فراغت بدست آوردند. این محصلین برای دونیم سال در بخش های تکنالوژی معلوماتی ،اقتصاد ، مدیریت ، ساختمان و برق آموزش دیدند. قرار است اکادمی تربیه معلمین مسلکی و تخنیکی در ولایت های ننگرهار ، قندهار و هرات نیز ایجاد شود.

XS
SM
MD
LG