لینک های دسترسی

کانفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان


رییس جمهور افغانستان امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی بیان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی بیان داشت که مسوده قرارداد امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده ترتیب گردید و برای تائید آن برگذاری لویه جرگه سرتاسر یمردم افغانستان ضروری می باشد ، حکومت افغانستان ،شورای ملی و مخالفین سیاسی در حدی نیستند که به تنهایی موافقت نامه امنیتی را با امریکا به امضا برسانند.

XS
SM
MD
LG