لینک های دسترسی

حمله بالای مفتشین ملل متحد در سوریه


قرار بود این گروه مفتشین ملل متحد امروز به محلی برود که گمان میرود سلاح کیمیاوی در آن به کار رفته است. به گفتۀ سخنگوی ملل متحد، مفتشین زمانی که در وارد منطقۀ حایل میان نیرو های حکومتی و شورشیان شدند، هدف فیر های مکرر افراد ناشناس قرار گرفتند. ملل متحد گفته است که هیأت اعزامی شان پس از تعویض موتر، فردا دوباره به ساحه خواهد رفت.

مفتشین ملل متحد به روز یکشنبه اجازه یافتند که از ساحات مورد نظر، دیدن کنند.
تلویزیون دولتی سوریه خبر داد که ولید المعلم وزیر خارجۀ سوریه و انجلا کین رئیس ادارۀ خلع سلاح ملل متحد، طی دیداری در دمشق، توافقنامۀ فعالیت مفتشین ملل متحد را به امضأ رسانیدند.


رضایت دیر هنگام

راضی شدن مقامات دمشق برای اجازه دادن به مفتشین ملل متحد، با استقبال گرم مواجه نشد و دلیل آن نیز، دیر بودن این تصمیم بود. حکومت بشار الاسد پنج روز پس از گزارش های مبنی بر استعمال سلاح کیمیاوی در سوریه، توافق کرد که مفتشین ملل متحد را اجازۀ رفتن به ساحه بدهد.

با آن که سوریه بالاخره به خواست جامعۀ بین المللی درین خصوص گردن نهاد، اما ایالات متحدۀ امریکا، توافق سوریه را مبنی بر اجازه دادن این مفتشین، بی اهمیت جلوه داد و مقامات واشنگتن میگویند که برای تفتیش مؤثر و نتایج مؤثق آن، حالا بسیار دیر شده است.

علاوه بر ایالات متحدۀ امریکا، فرانسه و بریتانیه نیز در مورد مؤثریت تفتیش دیر هنگام، اظهار شک و تردید کرده اند. لوران فبیوس وزیر خارجۀ فرانسه امروز گفت، به زعم او هیچ شکی وجود ندارد که در پس حملات کیمیاوی، دست حکومت سوریه دخیل است. وی اضافه کرد که برای تفتیش شواهد استعمال سلاح کیمیاوی در سوریه و تشخیص عاملان آن، دیگر دیر شده است.


امکان ضعیف توافق شورای امنیت

با آن که وزارت ایالات متحدۀ امریکا آمادگی اش را برای اجرای هرنوع دستور رئیس جمهور در اقدام نظامی علیه سوریه، نشان داده است، اما به نظر میرسد که همه قدرت های بزرگ جهان در رابطه با اقدام نظامی، نظر مشابهی ندارند.

لوران فبیوس وزیر خارجۀ فرانسه امروز خاطر نشان ساخت که اقدام نظامی در برابر سوریه، بدون مجوز شورای امنیت ملل متحد، نهایت دشوار خواهد بود. آقای فبیوس در سخنانش به نیت چین و روسیه اشاره کرد و گفت:

«این یک مشکل دیگر است که نهایت دشوار است. قانون بین المللی را ملل متحد تعریف میکند، اما در عین زمان در شورای امنیت کشور هایی است که اقدام علیه سوریه را مانع میشوند. چین و روسیه سابق نیز اقدام علیه سوریه را ویتو کرده اند و احتمالاً بار دیگر نیز چنان خواهند کرد.»

بارک اوباما رئیس جمهور امریکا و دیوید کامرون صدراعظم بریتانیه بر این نکته توافق کرده اند که استعمال چشمگیر سلاح کیمیاوی در سوریه، سزاوار واکنش تند جامعۀ بین المللی است. از سوی دیگر کیوین راد صدراعظم آسترالیا گفته که حال مسئولیت به دمشق برمیگردد تا ادعا های دیگران مبنی بر استعمال سلاح کیمیاوی را، غلط ثابت کند.

ادعا میشود که در نتیجۀ استعمال سلاح کیمیاوی در شرق دمشق، صد ها نفر کشته شده اند. بعضی ها شمار تلفات را بیش از سه صد نفر، و برخی ها حتی حدود یکهزار و سه صد نفر خوانده است.انتظار برای نتیجه

حکومت سوریه با رد اتهامات شورشیان میگوید که اگر مواد زهرآگین کیمیاوی انتشار یافته باشد، کار شورشیان خواهد بود.

بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبۀ که امروز دوشنبه در یک روزنامۀ روسی چاپ شد، ادعا هایی را که گویا نیرو های او سلاح کیمیاوی استعمال کرده اند، رد کرد. آقای اسد همچنان واشنگتن را هوشدار داده و گفته است که هرنوع مداخلۀ نظامی ایالات متحده در کشورش، ناکام خواهد شد.

با آن که کشتی های جنگی امریکا خود را به نزدیکی سواحل سوریه رسانیده اند، اما هرنوع اقدام نظامی علیه سوریه، وابسته به تصمیم گیری رئیس جمهور اوباما، و نتیجۀ کار مفتشین ملل متحد خواهد بود.
XS
SM
MD
LG