لینک های دسترسی

جلسه بزرگان در ارزگان


امروز بزرگان قومي ولایت ارزگان و نماینده گان نهاد های مدني در کابل، بار دیگراز حکومت خواستار دستگیري و محاکمه حکیم شجاعی، قوماندان گروه های مسلح در ولسوالی خاص ارزگان آن ولایت شدند. سران قومي ارزگان تصآویر حکیم شجاعی و گروه های وابسته به وی را که حاکي کشته شدن و زجرتعداد زیادې از اطفال و ریش سفیدان بود، به مطبوعات نشان دادند. تعدادې از متضررین و شاهدان عینی که به گفتۀ شان از سوي حکیم شجاعی و دار و دسته اش شکنجه شده بودند، آنها را همراهي می نمودند.

XS
SM
MD
LG