لینک های دسترسی

سفرمفتیشین ملل متحد به سوریه


قرار بود گروهی از مفتشین ملل متحد امروز در نزدیکی دمشق، به محلی بروند که در ان ادعا استفاده از سلاح کیمیاوی شده بود. تلویزیون دولتی سوریه خبر داد که ولید المعلم وزیر خارجۀ سوریه و انجلا کین رئیس ادارۀ خلع سلاح ملل متحد، به روز یکشنبه طی دیداری در دمشق، توافقنامۀ فعالیت مفتشین ملل متحد را به امضأ رسانیدند.

XS
SM
MD
LG