لینک های دسترسی

تقاضای ملل متحد مبنی بر انتظار برای نتایج گزارش مفتشین


رئیس جمهور اوباما: درمورد اقدام نظامی به سوریه تصمیم اتخاذ نکرده است

XS
SM
MD
LG