لینک های دسترسی

جاپان در اعمار مکاتب در افغانستان کمک میکند


جاپان مبلغی را برای اعمار و بازسازی مکاتب در افغانستان کمک نموده است که در روند انکشاف سیستم فعالیت مکاتب موثر واقع شده و باعث ارتقای ظرفیت مکاتب در جذب شاگردان بیشتر شده است.

XS
SM
MD
LG