لینک های دسترسی

توکیو میزبان مسابقات المپیک دوهزاروبیست انتخاب شد


جاپانی ها در توکیو و سایر نقاط دیگرجهان بعد از اعلام نهایی شهرتوکیو بحیث شهر برنده که میزبان برگزاری مسابقات المپیک برای بار دوم است, خوشحالی نمودند.

مادرید روز شنبه از دور اول رای گیری ازطرف کمیته بین المللی المپیک حذف شد و بوینس آیریس در دور نهایی راه یافت. قرار بود برای سومین بار بوینس آیریس میزبان برگزاری مسابقات گردد.

تعدادی از اسپانیوی ها با آنکه ناراحت بودند میگفتند امیدوار استند که شهر آنها برای بار بعدی انتخاب گردد. اما باشنده گان مادرید بسیار ناراحت بودند.

برای استانبول پنجمین بار بود که شرکت میکرد که هربار دردور بعدی انتخاب حذف شده است.

هرسه شهر با مشکلاتی نیز مواجه اند: جنگ داخلی در سوریه برای همسایه این کشور استانبول باعث نگرانی شده است، مادرید با مشکلات مالی گریبانگیر است و پایگاه منعدم شده فوکوشیما برای جاپان نقطه نگرانی است.

پایتخت جاپان بار قبلی سال 1964 میزبان مسابقات المپیک بوده است. میزبانی مسابقات برای توکیو منفعت زیادی دربر دارد. با احراز این افتخارسیاحین به این کشور سفرمیکنند و برای جاپان فرصت قرارگرفتن در سطح جهانی را فراهم میگردد.

مقامات ارشد هرکشور دردور نهایی نظریات شانرا برای بهتر ساختن شهر های شان پیشکش نمودند تا بتوانند میزبان بزرگترین رویداد ورزشی جهان باشند.

شینزو ابی, صدراعظم جاچان, رجب طیب اردوغان همتای ترکی وی و ماریانو روجی, صدراعظم اسپانیا بعد از ختم جی بیست از روسیه به بوینس آیریس به این منظور سفرنمودند.

ترجمه و تهیه گزارش تصویری از ژیلا ناصری تلویزیون آشنای صدای امریکا, واشنگتن.
XS
SM
MD
LG