لینک های دسترسی

تصمیم حمله نظامی بر سوریه در این هفته اتخاذ میشود


رئیس جمهور اوباما تقلا میورزد تا امریکاییان را که دیگر از جنگ سربازان شان در خارج از کشور خسته شده اند، متقاعد سازد که حملۀ محدود بر سوریه، برای مصئونیت درازمدت ایالات متحده، لازم میباشد.

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید:« ناکام شدن در پاسخدهی به این حملۀ ظالمانه، خطر این را افزایش میدهد که سلاح کیمیایی دوباره استعمال شود، یا به دستان نامطلوب دهشت افگنان بیافتد که ممکن آن را علیه ما به کار ببرد. و همچنان به سایر کشور ها نیز پیام ناهنجاری خواهد داشت که اگر چنین سلاحی استعمال کنند، گویا عواقبی در پی نخواهد داشت.»

در عین حال مقامات امنیت ملی حکومت اوباما سعی دارند تا اعضای شماری از کانگرس را که راجع به این گام مشکوک اند، اطمینان بخشند که حمله بر سوریه، به جنگ تمام عیاری همانند نبرد افغانستان یا عراق، تبدیل نخواهد شد.

این دیدار در عمارت کانگرس صورت خواهد گرفت و انتظار میرود ساعاتی پس از آن، رئیس جمهور اوباما بیانیه یی را نیز راجع به سوریه، به ملت امریکا ایراد کند.
بر اساس یک خبر دیگر، جان کری وزیر خارجۀ ایالات متحده امروز به لندن رفت و در کنفرانس مشترک خبری که با ویلیم هیگ همتای بریتانیایی اش داشت، اظهارات اسد را به شدت رد کرد. وی همچنان برای رفع جنگ در سوریه، بر حل سیاسی اصرار ورزید.


جان کری گفت که اگر اسد میخواست جلو بحران را بگیرد، میتوانست تمام سلاح کیمیایی اش را در ظرف یک هفته، به جامعۀ بین المللی تسلیم کند که چنین نکرده و نمیکند.

بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به روز یکشنبه طی مصاحبه اش با چارلی روز، یک خبرنگار امریکایی گفت، هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد مقصر اصلی حملۀ سلاح کیمیایی در سوریه کیست؟ با آنهم، وی بار دیگر مسئولیت این حمله را متوجه شورشیان ساخت.در عین زمان، خبرنگار امریکایی گفت، رئیس جمهور اسد در مصاحبه با او هوشدار داد که تلاش های نظامی امریکا در شرق میانه، قبل ازین فاجعه بار ثابت شده است. البته اوباما در عرصۀ تصمیمگیری علیه سوریه، این بار از حمایت سران جمهوریخواه، همچو جان مکین، نیز برخوردار است و از سوی دیگر یک کارمند دفتر هیلری کلنتن وزیر خارجۀ سابق امریکا به رسانه ها گفته است که خانم کلنتن قصد دارد امروز دوشنبه طی محفلی در قصر سفید، حمایت اش را از تلاش های اوباما در رابطه با سوریه، تصریح کند.
XS
SM
MD
LG