لینک های دسترسی

کوشش ولایت خوست برای جلب سرمایه گزاری


خروج نیروهای بین المللی و مؤسسات بین المللی از شماری از ولایات افغانستان باعث کاهش اشتغال و کار گردیده است .اما مسوولین ولایت خوست برای کاهش تاثیرات بی کاری ،از طریق کنفرانس انکشافی، ولایت خوست را به کشور های تمویل کننده پروژه های انکشافی معرفی میکنند

XS
SM
MD
LG