لینک های دسترسی

بدتر شدن وضع حقوق بشر در افغانستان


کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید، وضع حقوق بشر در افغانستان روبه خرابی است و از دولت افغان میخواهد که سعی کند تا دست آورد های دوازده سالۀ حقوق بشر در افغانستان را حفظ کرده و از وخامت اوضاع جلوگیری کند

XS
SM
MD
LG