لینک های دسترسی

حامد نوید نویسنده و مورخ درمورد کتاب جدید اش


سرزمینی که در گذشته آریانا، سپس خراسان و حال افغانستان یاد میگردد، در طول تاریخ شاهد فراز و نشیب های فرهنگی یی بوده است. حامد نوید، نویسنده، شاعر، نقاش چیره دست و مهمتر از همه/ مورخ افغان، درین اواخر کتابی نوشته به نام سیر هنر طی نسل ها در افغانستان، که بر ممیزات هنری تاریخ افغانستان متمرکز است. حامد نوید درمورد محتوا و جزییات گنجانیده شده درکتابش صحبت میکند.

XS
SM
MD
LG