لینک های دسترسی

اهمیت مشارکت زنان افغان در انتخابات


کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد مشارکت زنان در روند انتخابات تاکید نموده می گوید که نقش زنان باید از حالت سمبولیک خارج شود

XS
SM
MD
LG