لینک های دسترسی

ادامه بحران گروگان گیری در نایروبی


جوزف لِنکو، وزیر داخلۀ کینیا روز دوشنبه گفت که نیروهای آن کشور اکنون ادارۀ آن مرکز را در دست داشته و اکثریت گروگانان را نجات داده اند.

او افزود که در جریان عملیات جاری، دو فرد مسلح کشته و ده منسوب امنیتی زخمی شده است.

در جریان آن حمله، از روز شنبه به این سو، شصت و دو نفر کشته شده است. کمیتۀ صلیب سرخ کینیا ارقام کشته شدگان را شصت و نه نفر اعلان کرد. در این جریان یکصد و هفتاد و پنج نفر زخمی و کم از کم شصت و پنج نفر دیگر ناپدید است.

محاصرۀ مرکز تجارتی ویست گیت در شهر نایروبی کینیا، امروز نیز دوام داشت و نیرو های امنیتی سعی میورزند بدانند که تندروان در داخل این مرکز، به چه تعداد گروگانان در اختیار دارند و وضعیت شان از چه قرار است.


هوشدار الشباب

گروه دهشت افگن الشباب مسؤولیت حمله را به دوش گرفته گفته است که دلیل آن انتقامجویی از مداخلۀ اردوی کینیا در سومالیا است

تندروان الشباب هوشدار داده اند که اگر در برابر آنان از قوه کار گرفته شود، گروگانان را خواهند کشت.

با وجود هوشدار گروه الشباب، در مرکز تجارتی ویست گیتِ نایروبی، جایی که تندروان اسلامی مردم را گروگان گرفته و خود در محاصره قرار دارند، امروز دوشنبه صدای سنگین گلوله باری ها شنیده شد. این گلوله باری ها برای پانزده دقیقه دوام داشت و سپس خاموش گشت.

گروه الشباب در سومالیا که گروه مرتبط به شبکۀ القاعده دانسته میشود، مسئولیت این حمله را بردوش گرفته و دلیل آن را، انتقام حملات سال 2011 نیرو های کینیایی در سومالیا عنوان نموده است.

این گروه با نشر پیام صوتی در انترنیت هوشدار داده است که اگر علیه تندروان مسلح آنان در بازار سربستۀ ویست گیت ِ شهر نایروبی قوه به کار رود، آنان گروگانان را خواهند کشت.


ابهام در شمار گروگانان

قبلاً ادعا شده بود که اکثریت گروگانان از قید مهاجمان آزاد شده اند، اما نظامیان کینیا میگویند از وضعیت داخل بازار و تعداد افرادی که هنوز هم گروگان اند، خبری ندارند.

کمیتۀ صلیب سرخ کینیا گفته است که تا حال شصت و هشت نفر کشته و حد اقل یکصد و هفتاد و پنج نفر دیگر زخمی شده اند.

کمیتۀ صلیب سرخ کینیا به نقل از پولیس گفته است که حدود پنجاه نفر هنوز هم ناپدید اند.

اوهورو کینیاتا رئیس جمهور کینیا به روز یکشنبه در یک سخنرانی احساساتی تعهد یاد کرد که در برابر دهشت افگنی، ایستادگی خواهد کرد. وی گفت که برادرزادۀ خودش و نامزد برادرزاده اش نیز در جملۀ کسانیست که درین حمله کشته شده اند.در همین حال محکمۀ بین المللی جرایم یا محکمۀ هاگ، روند محاکمۀ ویلیم روتو معاون رئیس جمهور کینیا را به تعلیق در آورد و او را اجازه داد که برای یک هفته جهت رسیدگی به بحران کنونی نایروبی، به کینیا برگردد. آقای روتو به اتهام جنایت علیه بشریت و سازماندهی خشونت های نژادی، تحت محاکمه میباشد.

مرکز تجارتی ویست گیت، از بزرگترین بازار های سرپوشیده در کینیا است که صد ها نفر در دکان های داخل آن، مشغول کار میبودند. حدود ده تا پانزده تندرو مسلح گروه الشباب به روز شنبه از دو جانب بر این مرکز تجارتی حمله ور شده و بر افراد ملکی آتش گشودند.
XS
SM
MD
LG